Přihlásit

Celoroční technické kurzy

Nabídka celoročních technických kurzů pro školní rok 2020/2021 je určena zejména žákům z 1. stupně ZŠ a žákům z nižších ročníků 2. stupně ZŠ, kteří nespadají do věkové kategorie účastníků Dětské univerzity při Technické univerzitě v Liberci.

Všeobecné informace:

 • Počet míst v kurzech je omezen jejich kapacitou. 
 • Vyplnění a odeslání přihlášky automaticky neznamená přijetí na vybraný kurz! O přijetí budou účastníky informovat jednotliví garanti.
 • Výuka bude zahájena zpravidla ve 3. týdnu měsíce září, bližší instrukce zašlou garanti na e-maily, uvedené v přihlášce.
 • Jednotná cena za kurz je díky dotaci z Krajského úřadu Libereckého kraje snížena na částku 3000 Kč za školní rok.
 • Instrukce k platbě a další informace obdrží zákonní zástupci na prvním kurzu.

Kurz Robotika s LEGO Mindstorms pro 3. až 5. třídu ZŠ (A a B)

 • Garant: Bc. Vítězslav Jindra (jindra zavináč doctrina.cz).
 • Termín výuky: 1x za 14 dní v pondělí od 15:30 do 18:15 (kurz A liché týdny od 5. 10. 2020, kurz B sudé týdny od 12. 10. 2020).
 • Místo výuky: ZŠ Doctrina, Na Perštýně 404/44, Liberec.
 • Náplň: Děti během kurzu získají znalosti a dovednosti v programu LEGO Mindstorms EV3. Na rozdíl od klasického programování u tohoto typu ihned názorně vidí výsledek svojí práce. Při použití zmíněné stavebnice si své výsledky mohou skutečně „osahat“, což vede k většímu zapojení do dané problematiky a tím pádem i k jejímu rychlejšímu pochopení. Případné chyby během návrhu programu se snadněji hledají a opravují, protože je zpravidla ihned vidět, kde problém nastal. To umožňuje rychlejší odstranění problémů. Děti pracují ve dvojicích, což zrychluje odhalování chyb, zvyšuje efektivitu a výrazně pomáhá při učení se novým věcem. Cílem předmětu je vzbudit zájem o obory robotika a programování. Pro absolvování kurzu není nutné mít vlastní stavebnic LEGO Mindstorms EV3.
 • Přihlášku je možné vyplnit ZDE!

Kurz Základy technických konstrukcí pro 3. až 6. třídu ZŠ

 • Garant: Bc. Jaromír Kubíček.
 • Termín výuky: 1x za 14 dní v sobotu od 9:00 do 12:00 hod, konkrétní termíny budou účastníkům sděleny v průběhu září 2020.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec (nad bývalými LVT, směr od Severočeského muzea k Šaldovu náměstí).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na získání všeobecných znalostí a dovedností  v oblasti modelování, ručního obrábění a elektrotechnické praxe. Studenti si vyrobí zajímavé výrobky, které jsou vždy tematicky zaměřeny (Vánoce, Velikonoce apod.). Výuka probíhá v moderních dílnách - nástrojárna, truhlárna, slaboproudá dílna. Časové rozvržení: 1/3 elektrotechnický výcvik, 2/3 modelování, obrábění.
  Termíny budou upřesněny počátkem září na webových stránkách: www.pslib.cz.
 • Kurz je obsazen, v případě zájmu pište na tuto adresu.

Kurz Programování LEGO robotů pro 5. až 7. třídu ZŠ 

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč tul.cz.
 • Termín výuky: 1x měsíčně od 9:00 do 15:30 hod - v neděli kurz A od 13. 9., v sobotu kurz B od 26. 9. 2020).
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A, učebna TK3).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí prací se stavbou a programováním LEGO robotů. Děti se seznámí s prostředím programu LabVIEW, ve kterém budou robota programovat. Dále poznají všechny jeho senzory, kterými robot dokáže "zkoumat" své okolí a a naučí se je využívat pro řízení funkcí robota - především jízdy. Seznámení se senzory je doplněno i teorií o funkci a o jejich praktickém využití ve výrobě a v reálném životě. Od března budou stavět ve dvojicích vlastního robota, kterého si vybaví zvolenými senzory a také si ho sami naprogramují. Kurz nevyžaduje žádné předchozí programátorské znalosti, podmínkou je pouze logické myšlení a chuť programovat robota.
 • Přihlášku je možné vyplnit ZDE!

Kurz 3D technologie prakticky pro 6. až 7. třídu ZŠ

 • Garant: Bc. Jakub Macháček (jakub.machacek zavináč tul.cz), Bc. Filip Véle (filip.vele zavináč tul.cz).
 • Termín výuky: 1x měsíčně v sobotu (termíny budou upřesněny v průběhu září), od 9 hod do 14 hod.
 • Místo výuky: TUL, Bendlova 7, Liberec 1 (budova L).
 • Náplň: Na začátku kurzu si studenti ve skupině sestaví 3D Tiskárnu Prusa i3. V této části si studenti osvojí praktické montážní dovednosti a spolupráci ve skupině. V další části kurzu se studenti naučí designovat 3D modely v softwaru Fusion 360 (software pro hobby volně dostupný). Za použití získaných dovedností si studenti pod vedením vyučujících navrhnou vlastní výrobek či výrobky vhodné a optimalizované pro použití 3D tiskárny. Po designování ve Fusion si studenti své návrhy vytisknou na tiskárně. Touto částí se studenti seznámí s praktickým používáním tiskárny, naučí se základní obsluhu a řešení nejčestnějších problémů.
  Vzhledem k nutnosti individuální registrace SW je nutné, aby každý účastník kurzu měl svůj vlastní e-mail!
 • Kurz je obsazen, v případě zájmu pište na tuto adresu.

 

Kurz Základy strojního obrábění pro 8. a 9. třídu ZŠ

 • Garant: Mgr. Vilém Rychtář.
 • Termín výuky: 1x měsíčně v sobotu od 8:00 do 14:00 hod., konkrétní termíny budou účastníkům sděleny v průběhu září.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec (nad bývalými LVT, směr od Severočeského muzea k Šaldovu náměstí).
 • Náplň: Cílem kurzu je seznámení účastníků se základními technologiemi zpracování materiálů: ruční zpracování kovů v zámečnické dílně, tváření za tepla v kovárně a strojní obrábění - stříhání, frézování, ohýbání, vrtání, soustružení.
 • Další informace: v průběhu výuky jsou zařazeny 2 svačinové přestávky. Účastníci kurzu musí mít vlastní pracovní oděv- montérky, pracovní obuv (bude upřesněno při prvním setkání).
 • Přihlášku je možné vyplnit ZDE!

Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE I pro 6. až 8. třídu ZŠ

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč tul.cz.
 • Termín výuky: 1 x v měsíci v neděli od 9 hod do 15:30 - první výuka bude 27. 9. 2020
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A, učebna TK3).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na další rozvoj stavby a programování LEGO robotů. V průběhu kurzu děti staví 2 různé roboty a postupně je programují. Učí se podle potřeby využívat složitějších struktur programu, vzdálené řízení robota z PC a vykreslování obrázků ze získaných dat na displeji robota. Výuka je doplněna o seznámení s dalšími volitelnými typy senzorů (infračervený senzor, gyroskop). Podmínkou absolvování kurzu je účast na soutěži KyberRobot 2021, který se bude konat v sobotu 23.1. 2021, je možno účastnit se s robotem ze zimního pololetí nebo s robotem pro jízdu v bludišti.. Kurz je určen pro absolventy kurzu Programování LEGO robotů a vyžaduje znalosti základů programování v LabVIEW. Nutné je také vlastnit robota LEGO Mindstorms NXT nebo LEGO Mindstorms EV3 - 1 stavebnici maximálně do dvojice žáků (např. sourozenců, kamarádů). Licenční číslo k programu účastníci obdrží od garanta kurzu.
  Pokud máte zájem o zápis do kurzu a neobdrželi jste pozvánku, kontaktujte co nejdříve e-mailem garanta kurzu.

Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE II pro 7. až 9. třídu ZŠ

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč tul.cz.
 • Termín výuky: 1x měsíčně v neděli od 9:00 do 15:30 hod (první hodina bude 19. 9. 2020).
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A, učebna TK4 nebo TK3).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na další rozvoj stavby a programování LEGO robotů. V průběhu kurzu děti staví 2 různé roboty a postupně je programují. Učí se podle potřeby využívat složitějších struktur programu, vzdálené řízení robota z PC včetně uchovávání zjištěných informací, řízení robota prostřednictvím stavového diagramu. Výuka je doplněna o seznámení s dalšími volitelnými typy senzorů (teploměr, měření tlaku apod.). Kurz je pokračováním kurzu Programování LEGO robotů excelence I a je určen jen pro jeho úspěšné absolventy. Podmínkou účasti v kurzu je účast na soutěži KyberRobot 2021, který se bude konat v sobotu 23.1. 2021. Je možno účastnit se s robotem ze zimního pololetí nebo s robotem pro jízdu v bludišti.
  Pokud máte zájem o zápis do kurzu a neobdrželi jste pozvánku, kontaktujte co nejdříve e-mailem garanta kurzu.

Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE III pro 7.třídu ZŠ až 2. ročník SŠ

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč tul.cz.
 • Termín výuky: 1x měsíčně v sobotu od 9:00 do 15:30 hod (první hodina bude 20. 9. 2020).
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A, učebna TK7).
 • Náplň: V kurzu bude proveden přechod od programování LEGO robota k programování reálných systémů. Účastníci se seznámí a procvičí si šablony pro řízení událostí, naučí se vytvářet projekty, programování VISA sběrnice a řízení jednoduchých měřicích zařízení, měření na měřicích kartách instalovaných v PC apod.
  Pokud máte zájem o zápis do kurzu a neobdrželi jste pozvánku, kontaktujte co nejdříve e-mailem garanta kurzu.