Přihlásit

Dětská univerzita 2018/19

Ve školním roce 2018/2019 Dětská univerzita reaguje na změny, které přinesl Zákon o vysokých školách. Ten zrušil studijní obory a zavedl studium v šíře zaměřených studijních programech, které je možné doplnit studijními specializacemi. Proto jsou i na Dětské univerzitě úzce zaměřené obory nahrazeny programy a specializacemi. V tomto školním roce budou nově otevřeny studijní programy "Přírodní vědy" se specializacemi "Biomedicína", "Mikrobiologie", "Nanomateriály" a "Technické vědy" se specializacemi "Robotika", "Mikroelektronika", "3D technologie", "Programování" a "Strojírenství" pro žáky z 8. a 9. tříd ZŠ (tercie a kvarta víceletých gymnázií) a prvního a druhého ročníku SŠ (kvinta a sexta víceletých gymnázií).

Výuka se bude skládat z přednášek vybraných odborníků, cvičení a laboratorních praxí. V průběhu zimního semestru projdou studenti společnou částí výuky, ve které se seznámí se všemi specializacemi daného programu a dostanou také základy z fundamentálních předmětů společného studia ("Vybrané statě z fyziky", "Matematické modelování přírodních dějů" a podobně). Po obhájení semestrální práce v průběhu ledna 2019 se rozhodnou, kterou specializaci budou absolvovat v průběhu letního semestru. Výuka bude zakončena závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce v průběhu června 2019. Vzhledem k rozsahu učiva a hodinové dotaci bude výuka probíhat vždy v sobotu 2x měsíčně od září do června, v čase od 9 do 16 hodin. Nově bude zavedena možnost získat stipendium až do celkové výše kurzovného pro zvláště talentované jedince ze socio-ekonomicky znevýhodněných rodin.

Zájemci o studium v roce 2018/2019 se mohou již dnes předběžně registrovat zde.

 Pro mladší žáky zůstane v určité míře zachována možnost navštěvovat celoroční technické kurzy, které budou probíhat jak na TUL, tak na SPŠSE a VOŠ. Bude se jednat o jakousi "kadetku" Dětské univerzity.