Přihlásit

Dětská univerzita 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 je Dětská univerzita při Technické univerzitě v Liberci opět rozdělena na dva směry - komplexněji a víceoborově zaměřenou Dětskou univerzitu pro starší žáky od 8.třídy/tercie výše a specializované celoroční technické kurzy (Lego roboty, 3D technologie, základy technických konstrukcí atd.), které mají svou stránku ZDE

Na Dětskou univerzitu pro starší žáky je registrace spuštěna (viz níže), na celoroční technické kurzy bude spuštěna v úterý 1. září 2020 ve 20 h.

Dětská univerzity pro starší žáky v roce 2020/2021 nabízí pestrý mix specializovaných přednášek a laboratorních cvičení a praxí, zaměřených například na nanomateriály, mikrobiologii, biomedicínu, robotiku, mikroelektroniku, 3D strojírenské technologie atd. Je určena pro žáky z 8. a 9. tříd ZŠ (tercie a kvarta víceletých gymnázií) a prvního a druhého ročníku SŠ (kvinta a sexta víceletých gymnázií).

V průběhu zimního semestru je připraven program, ve které se studenti seznámí se základy z fundamentálních předmětů přírodovědného a technického základu (matematika, fyzika, chemie) i specializovaných předmětů. Výběrem semestrální a následně závěrečné práce si studenti volí svou specializaci, kterou rozvíjí (v případě úspěšného obhájení semestrální práce v lednu/únoru 2021) v průběhu letního semestru. Výuka bude zakončena závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce v červnu 2021. Vzhledem k rozsahu učiva a hodinové dotaci bude výuka probíhat vždy v sobotu 2x měsíčně od září do června, v čase od 9 do 16 hodin.

Registrace ZDE!

Termíny výuky zimní semestr:
budou zveřejněny

Termíny výuky letní semestr:
budou zveřejněny

Kurzovné:
Díky dotaci Krajského úřadu Libereckého kraje je cena za jednoho účastníka stanovena na částku 1500 Kč za jeden semestr (3000 Kč za školní rok), se splatností v průběhu měsíce září za zimní semestr, úspěšní absolventi zimního semestru v průběhu měsíce února za letní semestr.

Pro zvláště talentované jedince ze socio-ekonomicky znevýhodněných rodin je zavedena možnost získat stipendium až do celkové výše kurzovného .