Přihlásit
Novinky
 • Poslední místa v technických kurzech
 • Registrace na celoroční technické kurzy: start 3. 9. 2018 od 20 h
 • Registrace na Dětskou univerzitu zahájena
 • Promoce Dětské univerzity proběhly
 • Zahájena registrace na Dětskou univerzitu 2018/2019

Přehled všech novinek

Celoroční technické kurzy

Nabídka celoročních technických kurzů pro školní rok 2018/2019 je určena zejména žákům z 1. stupně ZŠ a žákům z nižších ročníků 2. stupně ZŠ, kteří nespadají do věkové kategorie účastníků Dětské univerzity při Technické univerzitě v Liberci.

Všeobecné informace:

 • Vyplnění a odeslání přihlášky automaticky neznamená přijetí na vybraný kurz! O přijetí budou účastníky informovat jednotliví garanti.
 • Výuka bude zahájena zpravidla ve 3. týdnu měsíce září, bližší instrukce zašlou garanti na e-maily, uvedené v přihlášce.
 • Jednotná cena za kurz je díky dotaci z Krajského úřadu Libereckého kraje snížena na částku 3000 Kč za školní rok.
 • Instrukce k platbě a další informace obdrží zákonní zástupci na prvním kurzu.

Kurz Základy robotiky pro 1. a 2. třídu ZŠ

 • Garant: Ing. Zbyněk Mader, Ph.D., tel: 734 518 400.
 • Termíny výuky: 1x týdně v úterý od 16:00 do 17:30 hod.
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (přístavba budovy A, učebna AP9).
 • Náplň: Kurz je určen pro technicky zvídavé děti, které rády tvoří a montují. Cílem je ukázat dětem další možnosti „kostky LEGO“ a nenásilnou formou je tak seznámit s dnešním technickým světem, kde jsou roboti v různých formách přítomni všude. Díky jednoduchým konstrukcím, které si děti samy poskládají a zapojí, to bude zajímavá exkurze do světa techniky a robotiky. Na kurzu se bude pracovat se stavebnicí RoboRobo Robokids (podobné stavebnici LEGO, která navíc obsahuje elektronické komponenty, jako např. senzory překážek, motorky a mnoho dalšího). Díky modulu pro čtení kartiček s čárovým kódem budou děti schopny robotům vnuknout základní povely pro pohyb, či zvukové a světelné efekty. Podrobné výukové návody jsou vypracovány v obrázkové podobě a jsou určeny pro děti z prvního stupně ZŠ.
 • Kurz obsazen, v případě zájmu o místo náhradníka pište na zbynek.mader zavináč tul.cz.

Kurz Základy technických konstrukcí pro 3. až 6. třídu ZŠ

 • Garant: Bc. Jaromír Kubíček, Bc. Karel Engelmann.
 • Termín výuky: 1x za 14 dní v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec.
 • Náplň: Kurz je zaměřen na získání všeobecných znalostí a dovedností  v oblasti modelování, ručního obrábění a elektrotechnické praxe. Studenti si vyrobí zajímavé výrobky, které jsou vždy tematicky zaměřeny (Vánoce, Velikonoce apod.). Výuka probíhá v moderních dílnách - nástrojárna, truhlárna, slaboproudá dílna. Časové rozvržení: 1/3 elektrotechnický výcvik, 2/3 modelování, obrábění.
 • Kurz obsazen, v případě zájmu o místo náhradníka pište na karel.engelmann zavináč pslib.cz.

Kurz Robotika s LEGO Mindstorms pro 3. až 5. třídu ZŠ (A a B)

 • Garant: Bc. Vítězslav Jindra.
 • Termín výuky: 1x za 14 dní v pondělí od 15:30 do 18:15 (kurz A sudé, kurz B liché týdny).
 • Místo výuky: ZŠ Doctrina, Na Perštýně 404/44, Liberec.
 • Náplň: Děti během kurzu získají znalosti a dovednosti v programu LEGO Mindstorms EV3. Na rozdíl od klasického programování u tohoto typu ihned názorně vidí výsledek svojí práce. Při použití zmíněné stavebnice si své výsledky mohou skutečně „osahat“, což vede k většímu zapojení do dané problematiky a tím pádem i k jejímu rychlejšímu pochopení. Případné chyby během návrhu programu se snadněji hledají a opravují, protože je zpravidla ihned vidět, kde problém nastal. To umožňuje rychlejší odstranění problémů. Děti pracují ve dvojicích, což zrychluje odhalování chyb, zvyšuje efektivitu a výrazně pomáhá při učení se novým věcem. Cílem předmětu je vzbudit zájem o obory robotika a programování.
 • Kurz obsazen, v případě zájmu o místo náhradníka pište na jindra zavináč doctrina.cz.

Kurz Programování LEGO robotů pro 5. až 7. třídu ZŠ (A a B)

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21).
 • Termín výuky: 1x měsíčně v neděli od 9:00 do 15:30 hod (kurz A od 16. 9., kurz B od 30. 9.).
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A, učebna TK3).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí prací se stavbou a programováním LEGO robotů. Po sestavení robota se děti seznámí s prostředím programu LabVIEW, ve kterém budou robota programovat. Dále poznají všechny jeho senzory, kterými robot dokáže "zkoumat" své okolí a naučí se je využívat pro řízení funkcí robota - především jízdy. Seznámení se senzory je doplněno i teorií o funkci a o jejich praktickém využití ve výrobě a v reálném životě. Na konci zimního semestru si naprogramují vlastní program na robotovi a na konci kurzu si postaví ve dvojicích vlastního robota, kterého si vybaví zvolenými senzory a také si ho sami naprogramují. Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti, podmínkou je pouze logické myšlení a chuť programovat robota. Těm nejlepším bude umožněno účastnit se soutěže KyberRobot s robotem pro jízdu v bludišti.
 • Kurz rozšířen, NOVÁ MÍSTA ZDE.

Kurz Mikroelektroniky a robotiky pro 6. až 7. třídu

 • Garant: Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
 • Termín výuky: 1x měsíčně v sobotu od 9:00 do 15:30 hod (převážně sudé soboty).
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A, učebna AP9, vchod z ulice Heydukova).
 • Náplň: Mikroelektronika a robotika je celoroční technický kurz organizovaný při Dětské univerzitě a Technické univerzitě v Liberci. Cílem kurzu je ukázat dětem možnosti stavby malého autonomního elektronicko-mechanického stroje bez použití profesionálních dílů nebo hotových dětských stavebnic. Hlavní naplní kurzů je sestavení malého autonomního elektronicko-mechanického stroje s naukou zaměřenou na základní principy elektroniky. Užití základních znalostí elektroniky dále vyústí k použití mikropočítačů a jednoduché programování. Vše je uzpůsobeno cílové skupině (ZŠ 6.-7. třída). Na některé součástky může být požadován průběžně drobný příspěvek. Výsledné výrobky dětem zůstanou a k programování a další rozvoj postačí starší stolní počítač nebo notebook.
 • Kurz obsazen, v případě zájmu o místo náhradníka pište na jiri.jelinek zavináč tul.cz.

Kurz Základy strojního obrábění pro 8. a 9. třídu ZŠ

 • Garant: Mgr. Vilém Rychtář.
 • Termín výuky: 1x měsíčně v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec.
 • Náplň: Cílem kurzu je seznámení účastníků se základními technologiemi zpracování materiálů: ruční zpracování kovů v zámečnické dílně, tváření za tepla v kovárně a strojní obrábění - stříhání, frézování, ohýbání, vrtání, soustružení.
 • Přihláška ZDE!

Kurz Základy programování elektroniky pro 8. a 9. třídu ZŠ

 • Garant: Bc. Vojtěch Brodský, DiS.
 • Termín výuky: 1x týdně ve čtvrtek od 16:00 do 17:30 hod.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec.
 • Náplň: Kurz je zaměřen na programování mikroprocesorů se zřetelem na vlastní konstrukci elektronických výrobků. Účastníci tedy nebudou jenom programovat, ale budou tvořit i fyzické výrobky. Dále též získají přehled o základních teoretických principech elektroniky, nahlédnou do teorie součástek a vyzkouší si i měření.
 • Přihláška ZDE!