Přihlásit
Novinky
  • Poslední místa v technických kurzech
  • Registrace na celoroční technické kurzy: start 3. 9. 2018 od 20 h
  • Registrace na Dětskou univerzitu zahájena
  • Promoce Dětské univerzity proběhly
  • Zahájena registrace na Dětskou univerzitu 2018/2019

Přehled všech novinek

Dětská univerzita Trojzemí

Dětská univerzita Trojzemí probíhá pilotně ve školním roce 2018/2019 formou projektu, financovaného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020. Je určená pro 10 vybraných dětí z osmých a devátých tříd z každého státu Trojzemí (Česká republika, Spolková republika Německo, Polsko). Společná výuka probíhá ve smíšených skupinách na TUL v anglickém jazyce.