Přihlásit
Novinky
  • Poslední místa v technických kurzech
  • Registrace na celoroční technické kurzy: start 3. 9. 2018 od 20 h
  • Registrace na Dětskou univerzitu zahájena
  • Promoce Dětské univerzity proběhly
  • Zahájena registrace na Dětskou univerzitu 2018/2019

Přehled všech novinek

Cíle Dětské univerzity při Technické univerzitě v Liberci

Dětská univerzita plní více úloh. Kromě nabídky kvalitního mimoškolního vzdělávání je to i v duchu Komenského "Škola hrou" také "hra" na vysokoškolské studium, kdy studenti Dětské univerzity absolvují všechny "ceremoniály" vysokoškolského vzdělávání - kromě přijímacího řízení je to i matrikulace, získávání kreditů, obhajoby závěrečných prací, závěrečnou zkoušku a promoce.