Přihlásit

Dětská univerzita 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 je Dětská univerzita při Technické univerzitě v Liberci, stejně jako v předchozím ročníku, rozdělena na dva "proudy" - komplexněji a víceoborově zaměřenou Dětskou univerzitu pro starší žáky od 8.třídy/tercie výše a specializované celoroční technické kurzy.

Dětská univerzity pro starší žáky v roce 2019/2020 nabízí dva studijní programy: "Přírodní vědy", specializovaný na nanomateriály, mikrobiologii a biomedicínu a "Technické vědy", zaměřený na robotiku, mikroelektroniku, 3D strojírenské technologie atd. pro žáky z 8. a 9. tříd ZŠ (tercie a kvarta víceletých gymnázií) a prvního a druhého ročníku SŠ (kvinta a sexta víceletých gymnázií).

Výuka ve studijních programech "Přírodní vědy"a "Technické vědy" Dětské univerzity se bude skládat z přednášek vybraných odborníků, cvičení a laboratorních praxí. V průběhu zimního semestru je připravena společná částí výuky, ve které se studenti seznámí se základy z fundamentálních předmětů společného studia (matematika, fyzika, chemie) i specializovaných předmětů dle zaměření studijního programu. Výběrem semestrální a následně závěrečné práce si studenti volí svou specializaci, kterou rozvíjí (v případě úspěšného obhájení semestrální práce v lednu 2020) v průběhu letního semestru. Výuka bude zakončena závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce v červnu 2020. Vzhledem k rozsahu učiva a hodinové dotaci bude výuka probíhat vždy v sobotu 2x měsíčně od září do června, v čase od 9 do 16 hodin. Zahajovací sobotou bude 21. září 2019!

Termíny výuky zimní semestr:
budou zveřejněny

Termíny výuky letní semestr:
budou zveřejněny

Kurzovné:
Díky dotaci Krajského úřadu Libereckého kraje je cena za jednoho účastníka stanovena na částku 1500 Kč za jeden semestr (3000 Kč za školní rok), se splatností v průběhu měsíce září za zimní semestr, úspěšní absolventi zimního semestru v průběhu měsíce února za letní semestr.

Registrace na školní rok 2019/2020 je uzavřena.

Pro zvláště talentované jedince ze socio-ekonomicky znevýhodněných rodin je zavedena možnost získat stipendium až do celkové výše kurzovného .