Přihlásit

Dětská univerzita 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 je Dětská univerzita při Technické univerzitě v Liberci opět rozdělena na dva směry - komplexněji a víceoborově zaměřenou Dětskou univerzitu pro starší žáky od 8.třídy/tercie výše a specializované celoroční technické kurzy, které mají svou stránku ZDE

Dětská univerzity pro starší žáky v roce 2021/2022 nabízí pestrý mix specializovaných přednášek, laboratorních cvičení a praxí, zaměřených například na nanomateriály, mikrobiologii, biomedicínu, robotiku, mikroelektroniku, 3D strojírenské technologie atd. Je určena pro žáky z 8. a 9. tříd ZŠ (tercie a kvarta víceletých gymnázií) a prvního a druhého ročníku SŠ (kvinta a sexta víceletých gymnázií).

V průběhu zimního semestru si studenti volí téma, které rozvíjí formou semestrální a závěrečné práce. Výuka je zakončena závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce v červnu 2022. Vzhledem k rozsahu učiva a hodinové dotaci bude výuka probíhat vždy v sobotu 2x měsíčně od října 2021 do června 2022, v čase od 9 do 16 hodin.

Termíny výuky: budou zveřejňovány průběžně, dle aktuální situace.

Kurzovné:
Díky dotaci Krajského úřadu Libereckého kraje je cena za jednoho účastníka stanovena na částku 1500 Kč za jeden semestr (3000 Kč za školní rok), se splatností v průběhu měsíce října za zimní semestr, úspěšní absolventi zimního semestru v průběhu měsíce února za letní semestr.

Pro zvláště talentované jedince ze socio-ekonomicky znevýhodněných rodin je zavedena možnost získat stipendium až do celkové výše kurzovného .