Přihlásit
maly2 maly3 maly5 maly1

Technická univerzita v Liberci se profiluje jako silná regionální výzkumná instituce se zaměřením především na technické a přírodovědné obory. O tom svědčí i mnoho mezinárodních patentů, ocenění a praktických realizací nápadů a myšlenek našich pracovníků i studentů. Zřejmě nejznámějším z nich se v nedávné minulosti stal patent na průmyslovou výrobu nanovláken, pocházející od týmu prof. Jirsáka.

Významnou úlohu ve výzkumných aktivitách univerzity hraje Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, který je moderním technologickým centrem, vybaveným špičkovým přístrojovým a laboratorním vybavením, unikátním nejenom v České republice.

 

Cítíme, že je naší povinností předávat získané znalosti a zkušenosti nastupující generaci tak, aby mohla pokračovat a navázat na dosažené úspěchy. Současně chceme této generaci umožnit pracovat, vedle našich převážně mladých vědeckých pracovníků, na těch nejlepších přístrojích a ve skvělých laboratořích, které na univerzitě máme k dispozici.

 

Již tradiční formou tohoto snažení je Dětská univerzita, jejíž 9. ročník proběhne ve školním roce 2018/2019. Přitom chystáme několik zásadních novinek, které by měly zvýšit kvalitu a rozsah poskytovaného vzdělávání.
Dále nabízíme pestrou nabídku celoročních a prázdninových kurzů pro žáky ze všech stupňů základních a středních škol.
Kromě toho se každoročně snažíme alespoň několika vybraným žákům z gymnázií, střední či základních škol umožnit řešit zajímavé úkoly, které se jim pak mohou stát základem pro jejich další orientaci ve studiu, kariéru, ale i třeba možností, jak uspět v různých odborných soutěžích domácích i zahraničních.