Přihlásit

Úvod

Každoročně se snažíme alespoň několika vybraným žákům z gymnázií, středních, případně i základních škol umožnit řešit zajímavé úkoly, které se jim pak mohou stát základem pro jejich další orientaci ve studiu, kariéru, ale i třeba možností, jak uspět v různých odborných soutěžích domácích i zahraničních. Jedná se zejména o individuální aktivity formou zapojení do řešení konkrétního výzkumného úkolu, samozřejmě formulovaného úměrně věku a schopnostem konkrétního žáka. Tento program je vhodný zejména pro motivované žáky, kteří se aktivně zapojují do různých odborných soutěží typu SOČ, Expo Science a podobně - jim jsme schopni poskytnout odbornou podporu, která výrazně zvýší jejich šance v těchto soutěžích uspět a dosáhnout kvalitních výsledků. Dále je program vhodný například pro podporu školních studentských projektů a dlouhodobých maturitních prací.