Přihlásit
maly2 maly3 maly5 maly1

Jsem pedagog

Talentový program

Máte na své základní nebo střední škole nadaného žáka? Chtěli byste jej podpořit v rozvoji jeho talentu? Na Technické univerzitě v Liberci nabízíme široké spektrum aktivit odborného mimoškolního vzdělávání. Tato podpora je možná zejména v oblastech technických a přírodních věd, kde je Technická univerzita v Liberci na špičkové úrovni jak personálně, tak technickým vybavením, nevyhýbáme se ale ani zapojení žáků v jiných oblastech, pokud na univerzitě nalezneme vhodného garanta.

Dětská univerzita a další volnočasové vzdělávací kurzy

Kromě již tradiční Dětské univerzity může žák navštěvovat další kurzy, ať již v průběhu školního roku nebo prázdninové. Pro starší, zejména středoškoláky, nabízíme individuální aktivity formou zapojení do řešení konkrétního výzkumného úkolu, samozřejmě formulovaného úměrně věku a schopnostem konkrétního žáka. Tento program je vhodný zejména pro motivované žáky, kteří se aktivně zapojují do různých odborných soutěží typu SOČ, Expo Science a podobně - jim jsme schopni poskytnout odbornou podporu, která výrazně zvýší jejich šance v těchto soutěžích uspět a dosáhnout kvalitních výsledků. Dále je program vhodný například pro podporu školních studentských projektů a dlouhodobých maturitních prací. 

Podpora výuky

Pro školní kolektivy jsme schopni zajistit různorodé krátkodobé vzdělávací aktivity, typicky v rozsahu jedné hodiny až jednoho dne, nejenom v českém, ale i v dalších jazycích. Protože se vždy jedná o individuální aktivity, je možné domluvit prakticky libovolný formát, zaměření by měla vycházet z témat, která jsme na TUL schopni odborně vést.