Přihlásit
maly2 maly3 maly5 maly1

Jsem rodič

Máte doma zvídavé a/nebo šikovné dítě, kterému nestačí běžné školní znalosti a dovednosti? Chcete jej více podpořit v rozvoji jeho talentu? Na Technické univerzitě v Liberci nabízíme široké spektrum aktivit odborného mimoškolního vzdělávání pro žáky všech stupňů základních a středních škol. Špičkové technické a personální zázemí univerzity, zejména v oblasti technických a přírodních věd, stejně jako bohaté zkušenosti s prací s talentovanou mládeží jsou zárukou úspěšného osvojování nových znalostí a kompetencí zejména v moderních oblastech, jako jsou nanotechnologie, robotika, mikroelektronika, biotechnologie a podobně.

Hlavní roli prvotního kontaktu s jednotlivými obory vědy a techniky hraje již mnoho let Dětská univerzita, nabízející kromě ryze odborné náplně také rozvoj takzvaných měkkých dovedností a v neposlední řadě i možnost vyzkoušet si všechny náležitosti vysokoškolského studia, od přijímacího řízení, přes imatrikulaci, obhajoby semestrálních a závěrečných prací až po závěrečnou promoci. Vaše dítě také může navštěvovat různé kurzy, ať již v průběhu školního roku nebo v době prázdnin. Pro starší, zejména středoškoláky, nabízíme možnost individuálního zapojení do řešení konkrétních výzkumných úkolů a nastartovat jejich další kariéru.