Přihlásit

O nás

Technická univerzita v Liberci se dlouhodobě profiluje jako silná regionální výzkumná instituce se zaměřením především na technické a přírodovědné obory. O tom svědčí i mnoho mezinárodních patentů, ocenění a praktických realizací nápadů a myšlenek našich pracovníků i studentů.

V současnosti má univerzita 7 fakult a jeden výzkumný ústav, jsou to:
- Fakulta strojní (1953),
- Fakulta textilní (1960),
- Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (1990),
- Ekonomická fakulta (1992),
- Fakulta umění a architektury (1994),
- Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (1995),
- Fakulta zdravotnických studií (2016),
- Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (2011).

 

Cítíme, že je naší povinností předávat získané znalosti a zkušenosti nastupující generaci tak, aby mohla pokračovat a navázat na dosažené úspěchy. Současně chceme této generaci umožnit pracovat, vedle našich převážně mladých vědeckých pracovníků, na těch nejlepších přístrojích a ve skvělých laboratořích, které na univerzitě máme k dispozici.

Proto se snažíme zpřístupnit učebny a laboratoře co největšímu počtu žáků základních a středních škol z České republiky i zahraničí, ať už v rámci akcí organizovaných ve spolupráci se základními a středními školami nebo aktivitami, zaměřenými na individuální zájemce ve věku od 6 do 19 let. Mezi tyto aktivity patří například každoroční podpora několika vybraných žáků z gymnázií, středních či základních škol s cílem umožnit jim řešit zajímavé úkoly, které se jim pak mohou stát základem pro jejich další orientaci ve studiu, kariéru, ale i třeba možností, jak uspět v různých odborných soutěžích domácích i zahraničních. Dále se jedná o přímou podporu organizace či spolupořádání různých soutěží na krajské i celostátní úrovni (SOČ, olympiády a podobně), pořádání vlastních soutěží (například soutěž KyberRobot) či realizaci volnočasových aktivit typu zájmových kroužků, letních pobytových a příměstských táborů a podobně. Významnou aktivitou nadregionálního významu je i Dětská univerzita, založená v roce 2010, kterou za dobu její existence prošlo kolem 2000 žáků z celé České republiky.