Přihlásit

Cíle Dětské univerzity při Technické univerzitě v Liberci

Dětská univerzita plní více úloh. Kromě nabídky kvalitního mimoškolního vzdělávání je to i v duchu Komenského "Škola hrou" také "hra" na vysokoškolské studium, kdy studenti Dětské univerzity absolvují všechny "ceremoniály" vysokoškolského vzdělávání - kromě přijímacího řízení je to i matrikulace, získávání kreditů, obhajoby závěrečných prací, závěrečnou zkoušku a promoce.