Přihlásit

Dětská univerzita při Technické univerzitě v Liberci

Historie Dětské univerzity při Technické univerzitě v Liberci sahá do roku 2008, kdy na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií vznikl nápad pokusit se oživit upadající zájem žáků základních škol o technické a přírodovědné vzdělávání. Spolu se Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou v Liberci podala projekt "STARTTECH - Začni s technikou". Při jeho realizaci se ukázalo, že v Liberci a okolí chybí nabídka volnočasových mimoškolních vzdělávacích akcí, zaměřených na dlouhodobou práci s žáky v malých kolektivech. Na původně jednorázové akce se postupně "nabalovala" další a další pokračování, až na jaře roku 2010 vznikl nápad zkusit celoroční kurzy pro žáky z prvního a druhého stupně ZŠ. Při hledání vhodného názvu bylo jako nejvhodnější vybráno spojení "Dětská univerzita". První ročník Dětské univerzity ve školním roce 2010/2011 začínal s pouhými 2 obory "Základy robotiky pro 1. stupeň ZŠ" a "Robotika pro 2. stupeň ZŠ". V následujících letech se postupně přidávaly další fakulty TUL a přibývala i nabídka oborů, kterých bylo ve školním roce 2014/2015 už 53! Po skončení možnosti čerpání prostředků z Evropských sociálních fondů v roce 2015 bylo nutné zavést pro účastníky kurzovné. Dětské univerzitě naštěstí podal pomocnou ruku Krajský úřad Libereckého kraje, který každoročně na její provoz přispívá částkou 0,5 milionu Kč, což pomáhá snižovat kurzovné na sociálně únosnou mez. I díky této podpoře bylo v následujících 3 ročnících nabízeno každoročně mezi 20 až 30 kurzy, nejenom pro žáky ZŠ, ale i pro středoškoláky.

 

Jak šel čas

2010/2011           obory Základy robotiky a elektrotechniky (pro 1. st. ZŠ) a Robotika a elektrotechnika (pro 2. st. ZŠ), celkem 86 žáků
2011/2012           přidány obory Robotika a výpočetní technika ve strojírenství, Konstrukce automobilů, Mikrobiologie a sanační technologie, Aplikovaná chemie,133 dětí
2012/2013           celkem 13 studijních oborů (robotika, elektrotechnika, strojírenství, přírodní vědy, textilní technologie), celkem 188 dětí
2013/2014           celkem 13 studijních oborů (robotika, elektrotechnika, strojírenství, přírodní vědy, textilní technologie), celkem 195 dětí
2014/2015           nabídka rozšířena na 53 studijních oborů, z toho je 17 ve variantě kurzů pro středoškoláky, v celkem 93 kurzech přes 730 „studentů“, výuka rozšířena i na 4 ZŠ a 2 SŠ
2015/2016           skončilo financování z ESF - zavedeny poplatky za studium, dotace KÚ LK, 281 dětí ve 23 kurzech celoročních a 144 dětí ve 14 kurzech letních
2016/2017        ve 30 celoročních kurzech 316 dětí, dotace KÚ LK, poprvé bez letních kurzů
2017/2018        ve 26 celoročních kurzech 254 dětí, připraveno 5 letních kurzů, dotace KÚ LK