Přihlásit

Celoroční technické kurzy

Nabídka celoročního vzdělávání pod hlavičkou Dětské univerzity 2023/2024 je určena žákům od 3. třídy ZŠ až po 2. ročník SŠ. K dispozici jsou 2 varianty:
1. Technické kurzy jsou děleny podle věku účastníků a mají konkrétní zaměření. 
2. Dětská univerzita pro 8. třídu ZŠ až 2. ročník SŠ je určena zájemcům, kteří chtějí získat širší rozhled v mnoha technických a přírodovědných oborech a proti technickým kurzům má v průběhu školního roku dvojnásobnou hodinovou dotaci.

Na období letních prázdnin jsme připravili týdenní kurzy formou příměstského tábora v Liberci. Aktuální seznam kurzů je k dispozici ZDE

Všeobecné informace:

 • Počet míst v kurzech je omezen jejich kapacitou. 
 • Vyplnění a odeslání přihlášky automaticky neznamená přijetí na vybraný kurz! O přijetí, případně způsobu výběru budou účastníky informovat jednotliví garanti.
 • Výuka bude zahájena na přelomu měsíce září a října 2023, bližší instrukce zašlou garanti na e-maily, uvedené v přihlášce.
 • Jednotná cena za kurz je 3000 Kč za školní rok.
 • Instrukce k platbě a další informace obdrží zákonní zástupci na prvním kurzu.

Dětská univerzita pro 8. třídu ZŠ až 2. ročník SŠ

 • Garant: Ing. Miloš Hernych, milos.hernych zavináč tul.cz.
 • Termín výuky: 2 x v měsíci v sobotu, od 9 do 16 h.
 • Místo výuky: areál TUL, Liberec 1.
 • Náplň: Mix specializovaných přednášek, laboratorních cvičení a praxí, zaměřených například na nanomateriály, mikrobiologii, biomedicínu, robotiku, mikroelektroniku, 3D strojírenské technologie, architekturu, telekomunikace atd. Je určena pro žáky z 8. a 9. tříd ZŠ (tercie a kvarta víceletých gymnázií) a prvního a druhého ročníku SŠ (kvinta a sexta víceletých gymnázií).

Technický kurz Robotika s LEGO Mindstorms pro 3. až 6. třídu ZŠ

 • Garant: Bc. Vítězslav Jindra (jindra zavináč doctrina.cz).
 • Termín výuky: 1x za 14 dní v pondělí od 15:30 do 18:15.
 • Místo výuky: ZŠ Doctrina, Na Perštýně 404/44, Liberec.
 • Náplň: Děti během kurzu získají znalosti a dovednosti v programu LEGO Mindstorms EV3. Na rozdíl od klasického programování u tohoto typu ihned názorně vidí výsledek svojí práce. Při použití zmíněné stavebnice si své výsledky mohou skutečně „osahat“, což vede k většímu zapojení do dané problematiky a tím pádem i k jejímu rychlejšímu pochopení. Případné chyby během návrhu programu se snadněji hledají a opravují, protože je zpravidla ihned vidět, kde problém nastal. To umožňuje rychlejší odstranění problémů. Programovací prostředí je velmi podobné Scratchi. Děti pracují ve dvojicích, což zrychluje odhalování chyb, zvyšuje efektivitu a výrazně pomáhá při učení se novým věcem. Cílem předmětu je vzbudit zájem o obory robotika a programování. Pro absolvování kurzu není nutné mít vlastní stavebnici LEGO Mindstorms EV3.

Technický kurz Truhlárna - základ zručnosti dětí pro 5. až 6. třídu ZŠ

 • Garant: Ing. Maria Kramsová.
 • Termín výuky: 1x týdně pondělí 15:30 až 17:00.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec (nad bývalými LVT, směr od Severočeského muzea k Šaldovu náměstí).
 • Náplň: Účastníci kurzu si vyzkouší svoji zručnost při práce s lupenkovou pilkou při výrobně
  tematicky zaměřených dárků (kytička ke dni matek, vlastnoručně pletená pomlázka,
  osvětlený dřevěný vánoční stromek.

Technický kurz Programování LEGO robotů pro 5. až 7. třídu ZŠ 

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč seznam.cz.
 • Termín výuky: 1x měsíčně od 10:00 do 15:30 hod v sobotu (kurz A) nebo neděli (kurz B). V prvním pololetí
  - kurz A 10. 9., 8. 10., 5. 11. , 3. 12., 7. 1. 2024,
  - kurz B 30. 9., 14. 10., 11. 11., 16. 12., 13. 1. 2024,
  - v případě velkého zájmu kurz C vždy neděle 17. 9., 22. 10., 19. 11., 10. 12., 21. 1. 2024.
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí prací se stavbou a programováním LEGO robotů. Děti se seznámí s prostředím programu LabVIEW, ve kterém budou robota programovat. Dále poznají všechny jeho senzory, kterými robot dokáže "zkoumat" své okolí a a naučí se je využívat pro řízení funkcí robota - především jízdy. Seznámení se senzory je doplněno i teorií o funkci a o jejich praktickém využití ve výrobě a v reálném životě. Od března budou stavět ve dvojicích vlastního robota, kterého si vybaví zvolenými senzory a také si ho sami naprogramují. Kurz nevyžaduje žádné předchozí programátorské znalosti, podmínkou je pouze logické myšlení a chuť programovat robota.

Technický kurz Základy kovářských prací pro 8. a 9. třídu ZŠ

 • Garant: Jan Moravec – umělecký kovář.
 • Termín výuky: 1x týdně v úterý 15:00 až 16:30.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec (nad bývalými LVT, směr od Severočeského muzea k Šaldovu náměstí).
 • Náplň: Cílem kurzu je seznámení účastníků se základy tváření kovů za tepla v kovárně. Kurz probíhá v historické kovářské dílně, účastníci se naučí pracovat u kovářské výhně, vyrobí si praktické kovářské doplňky - svícny, věšáky apod. Účastníci kurzu musí mít vlastní pracovní oděv - montérky, pracovní obuv (bude upřesněno při prvním setkání).

Technický kurz Práce s plechem a drátem pro 8. a 9. třídu ZŠ

 • Garant: Mgr. Vilém Rychtář, Vladimír Dvořák.
 • Termín výuky: 1x týdně úterý 15:00 až 16:30.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec (nad bývalými LVT, směr od Severočeského muzea k Šaldovu náměstí).
 • Náplň: Účastnici si vyzkouší modelovat z plechu a drátu, Vyrobí si zajímavé upomínkové
  předměty na své začátky své technické kariéry (pohybující se postava rytíře, různé
  hlavolamy z ocelového drátu).

Technický kurz Taje elektroniky pro 8. a 9. třídu ZŠ

 • Garant: Ing. Zbyněk Mader, Ph.D., Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
 • Termín výuky kurz A: 1x týdně úterý 15:00 až 16:30.
  Termín výuky kurz B: 1x 14 dní, sobota 9:00 až 12:00.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec (nad bývalými LVT, směr od Severočeského muzea k Šaldovu náměstí).
 • Náplň: Účastníci si vyzkouší vyrobit elektronický výrobek od návrhu plošného spoje až po osazení součástkami a uvedení do provozu (oživení). Získají představu, co by mohla být pro ně zajímavá profese do budoucna.

Technický kurz Robotika pro 8. a 9. třídu ZŠ

 • Garant: Ing. Pavel Pátek
 • Termín výuky kurz A: 1x týdně úterý 15:00 až 16:30.
  Termín výuky kurz B: 1x 14 dní, sobota 9:00 až 12:00.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec (nad bývalými LVT, směr od Severočeského muzea k Šaldovu náměstí).
 • Náplň: Účastnici se budou zabývat programováním robotů, získají základní znalosti z konstrukce robotů, sami si jednoduchého robota sestaví. Seznámí se i se základy elektroniky.

Technický kurz Nanosvět v praxi pro žáky 8. až 2. ročník SŠ

 • Garant: Ing. Michaela Jakubičková
 • Termín výuky: 1x měsíčně od 9:00 do 15:00 termín výukových hodin bude upřesněn v průběhu měsíce září 2023
 • Místo výuky: budovy TUL – sraz vždy před budovou IC
 • Náplň kurzu: mladí návštěvníci kurzu si během výukových hodin osvojí základní znalosti v oblasti nanomateriálů a jejich aplikace v dnešním světě. V prvních hodinách dojde k seznámení se s nanovlákny a nanočásticemi. Následně si studenti v rámci praktických cvičení budou vyrábět polymerní roztoky, ze kterých následně budou vyrábět vlastní nanovlákna. Dále si budou připravovat syntézy z nanočástic, které podrobí jejich antibakteriálním účinkům v mikrobiologické laboratoři. V rámci kurzu dále děti navštíví laboratoř elektronové mikroskopie, prototypové výroby nanovláken a další.

Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE I pro 6. až 8. třídu ZŠ

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D.,
  tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč seznam.cz.
 • Termín výuky:
  - 1 x v měsíci v sobotu od 9:00 do 15:00 (v prvním pololetí 9. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12., 6. 1. 2024, - v případě velkého zájmu kurz B: vždy neděle 17. 9., 22. 10., 19. 11., 10. 12., 21. 1. 2024.
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na další rozvoj stavby a programování LEGO robotů. V průběhu kurzu děti staví sami nebo ve dvojicích 1 nebo 2 různé roboty a postupně je programují. Učí se podle potřeby využívat složitější struktury programu, vzdálené řízení robota z PC a vykreslování obrázků ze získaných dat na displeji robota. Výuka je doplněna o seznámení s dalšími volitelnými typy senzorů (infračervený senzor, gyroskop). Součástí kurzu je účast na soutěži KyberRobot. Kurz je určen pro absolventy kurzu Programování LEGO robotů a vyžaduje znalosti základů programování v LabVIEW. Nutné je také vlastnit nebo mít zapůjčeného robota LEGO Mindstorms NXT nebo LEGO Mindstorms EV3 - 1 stavebnici maximálně do dvojice žáků (např. sourozenců, kamarádů). Licenční číslo k programu účastníci obdrží od garanta kurzu.
 • Upozornění: Účastníci potřebují mít k dispozici vlastní stavebnici robota, k dispozici bude pouze omezený počet kusů k zapůjčení. V přihlašovacím formuláři, prosím, vyplňte, zda účastník bude mít stavebnici svou nebo ji bude chtít zapůjčit.  
 • Přihlašovací formulář je dostupný pouze úspěšným absolventům předchozích kurzů Programování LEGO robotů.

Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE II pro 7. až 9. třídu ZŠ

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D.,
  tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč seznam.cz.
 • Termín výuky:
  - 1 x v měsíci v sobotu od 9:00 do 15:00 (v prvním pololetí 16. 9., 21. 10., 18. 11., 9. 12., 20. 1. 2024.
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A, učebna TK4 nebo TK3).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na další rozvoj stavby a programování LEGO robotů. V průběhu kurzu děti staví 1 robota, programují ho a účastní se s ním soutěže KyberRobot. Učí se programovat s FrontPanelem (uživatelským rozhraním programu) včetně animací a učí se využívat složitější struktury programu, ukládání dat a sdružování jednodušších programů do celku prostřednictvím projektu. Kurz je pokračováním kurzu Programování LEGO robotů Excelence I a je určen jen pro jeho úspěšné absolventy.
 • Přihlašovací formulář je dostupný pouze úspěšným absolventům předchozích kurzů Programování LEGO robotů.

Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE III pro 7.třídu ZŠ až 2. ročník SŠ

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D.,
  tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč seznam.cz.
 • Termín výuky:
  - 1 x v měsíci v sobotu od 9:00 do 15:00 (v prvním pololetí 16. 9., 21. 10., 18. 11., 9. 12., 20. 1. 2024.
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A, učebna TK7).
 • Náplň: V kurzu bude proveden přechod od programování v LabVIEW k programování v Python 3 s roboty VEX IQ. Výuka je doplněna o seznámení s dalšími volitelnými typy senzorů robota EV3 (teploměr, měření tlaku apod.). Řízení robotů prostřednictvím stavového diagramu. V kurzu se seznámí se základy algoritmizace (např. Binární vyhledávání, třídící algoritmy). Budou seznámeni s teorií, jak fungují a počítače, operační systémy a sítě. Kurz je pokračováním kurzu Programování LEGO robotů Excelence II a je určen jen pro jeho úspěšné absolventy.
 • Přihlašovací formulář je dostupný pouze úspěšným absolventům předchozích kurzů Programování LEGO robotů.