Přihlásit

Dětská univerzita Trojzemí

Dětská univerzita Trojzemí proběhla pilotně ve školním roce 2018/2019 formou projektu, financovaného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020. Byla určená pro 10 vybraných dětí z osmých a devátých tříd z každého státu Trojzemí (Česká republika, Spolková republika Německo, Polsko). Společná výuka byla vedena ve smíšených skupinách na TUL v anglickém jazyce.